Mentor Magazin - 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. - Telefon/fax: 269-2730 - Telefon: 301-0077      Belépés - Regisztráció - 2017. szeptember 20., szerda
FŐOLDAL RÓLUNK HÍREK PROGRAMAJÁNLÓ A MAGAZIN ARCHÍVUM MÉDIAAJÁNLAT PARTNEREINK
ARCHÍVUM 
Ugrás a legutóbbi kommentekhez!
Keresés ebben a rovatban
Az archívum lapszámai
Az archívum laprovatai
A lap szerzői

A megnyitott lapszám: Támpont - 2005/8-9. szám
Támpont, 2005/8-9. szám 
Domokos Zsuzsa
Repeta
  
Közhellyé koptattuk már a latin közmondást: „Ismétlés a tudás anyja.” Noha minden pedagógus tisztában van vele, hogy ha nincs ideje összefoglalni, ismételni, akkor az eredmény igen kétséges lesz, erre valahogy sosincs elég idő. Még az általános iskolában sem. Óriási hiba! A felületesség „melegágya”, ha a tanár végigrohan a tananyagon, és ő ugyan elvégezte, amit előírt a helyi tanterv, ám a diákok közül csak a jelesek tudják a megtanulandókat. Esetleg. Mert a szorgalmasabb diákok, éppen azért, mert lelkiismeretesek és sokat tanulnak, gyakran elvesznek a részletekben. Azaz éppen a lényeg, a használható tudás, a más összefüggésekben is alkalmazandó ismeret nem jut eszükbe, amikor kellene.

Támpont - 2005/8-9. szám – 1. oldal
Koller Mariann
Tankönyvjóváhagyás – garanciákkal
  
A tankönyvjóváhagyás jelenlegi rendszerét az utóbbi időben igen sok, részben jogos kritika éri. A jóváhagyási eljárás bürokratikus, hosszadalmas, jelentős méretű apparátust foglalkoztat, és éppen ezért meglehetősen költséges. Sajnos, az eredmény ennek ellenére kétséges; nem megfelelő könyvek is kapnak tankönyvminősítést, míg sok színvonalas kiadvány nem kerül fel a jegyzékre.

Támpont - 2005/8-9. szám – 3. oldal

Balogh Virág
Tanévnyitó a Nemzeti Tankönyvkiadónál
  
Tanévnyitó konferenciát tartott a Nemzeti Tankönyvkiadó augusztus 29-én a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Jókai István vezérigazgató nyitóbeszédében egyebek között azt hangsúlyozta, hogy a kiadó kiemelt feladatának tekinti a pedagógusszakmával folytatott eredményes párbeszédet, hiszen annak hozadéka a taníthatóbb-tanulhatóbb tankönyvekben kamatozik. Ezt a célt szolgálja a tanévnyitó konferencia is.

Támpont - 2005/8-9. szám – 4. oldal
Anomáliák az ingyen tankönyvekkel
  
Az idén mintegy 700 ezer diáknak jár az ingyenes tankönyvellátás. Az elsősök és kilencedikesek tanévkezdéskor jelenthetik be igényüket, a többiekét pedig novemberben, a tankönyvrendeléseket előkészítendő méri fel az iskola.

Támpont - 2005/8-9. szám – 4. oldal

Federmayer Katalin
Múltat és jövendőt...
  
Soha sem láttam, de rögtön megismertem. A székesfehérvári állomás nyüzsgő áradatában állt, kicsit egyedül, kicsit beleveszve a tömegbe. Plebejus érzelmű történelemtanár létemre megilletődötten mutatkoztam be Károlyi Angelikának. A gyors ismerkedés után már mentünk is az autóhoz: indulás a kastélyba. Szégyen, de semmit nem tudtam sem az épületről, sem a tulajdonosairól.

Támpont - 2005/8-9. szám – 5. oldal
Csík Endre
Anyanyelvoktatás szorítóban
  
Nem is olyan könnyű napjainkban bemutatni egy középiskolásoknak szóló nyelvtankönyvet. Ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében az egész anyanyelvoktatási koncepciót alapvetően átformáló, a tananyagot a tanulók világához jobban közelítő módszertani fejlesztés kezdődött el; ugyanakkor a mai kor tankönyvének ildomos leképeznie a jelenlegi, tudományos alapokon nyugvó kerettantervi tananyagot...

Támpont - 2005/8-9. szám – 6. oldal

Farnady Katalin
Kalandos történelem
  
Bárcsak most lennének kicsik a gyerekeim, és ilyen könyv vezethette volna be őket a történelem csodáiba! Mert megszületett, amire vártunk: egy történelemkönyv, amiből öröm tanulni! Nincs az a gyerek, akit ne varázsolna el a Mozaik Kiadó által 2004-ben megjelentetett, ötödikeseknek szóló történelem tankönyve. A szerzők: dr. Horváth Andrea és Horváth Levente Attila. Szívem szerint ide sorolnám a rajzokat készítő Márffy Jánost is, mivel úgy gondolom, az ő munkája szerves részét képezi ennek a nagyszerű kötetnek.

Támpont - 2005/8-9. szám – 7. oldal
Szili Hajnalka
Oktatás és élményszerzés
  
A 2003/2004-es tanévben kezdték a középiskolában oktatni a mozgókép- és médiaismeret tantárgyat. A rá következő tanév során az általános iskolák nyolcadikosai kerültek sorra. E tantárgy tanítására azonban a mai napig nincs szakmailag teljesen felkészített pedagógusgárda. A kimondottan erre a tantárgyra szakosodott első tanárokra még egy-két évig várni kell, ezért üdvözlendő, hogy az utóbbi egy-két évben egyre több kiadó gondozásában jelenik meg a tantárgyhoz tankönyv és segédanyag – más-más megközelítésben. Ezúttal a nyolcadik osztályosoknak megjelentetett kiadványokból válogattunk.

Támpont - 2005/8-9. szám – 8. oldal

N. Veszprémi István
Legyünk nagylelkűek
  
Seneca alakját legtöbben Kosztolányi Néro, a véres költő című regényéből, mint a császár nevelőjét ismerjük. „Legyünk nagylelkűek” – tanítja az ókori bölcs. Seneca a haragról című kötetében a haragról elmélkedik, ám valójában a tudatosság és önmérséklet, az emberi lényeg és az emberi viselkedés kérdéseit boncolgatja. S aki figyelmesen elolvassa a könyvet, egyet fog érteni az előszó ajánlásával: Senecát olvasva bölcsebbé lehetünk.

Támpont - 2005/8-9. szám – 10. oldal
Novák Imre
Világbéke és tiszti becsület
  
A demokratikus hadseregekben, így a NATO-ban is fontos szabály a hadsereg civil kontrollja. Ezért a legtöbb országban civil a honvédelmi miniszter. Talán ezek ismeretében érthető, hogy miért tanulnak a katonatisztek etikát – noha a könyv címével ellentétben csak egyféle etika létezik. Miként nincs népi vagy nemzeti demokrácia sem, csak demokrácia lehetséges. A „katonai” jelző pusztán a tantárgyhoz, a képzéshez viszi közelebb az olvasót. Aki, ha mindezt tudja, izgalmas szellemi kalandban vehet részt a Katonai etika című kötet segítségével.

Támpont - 2005/8-9. szám – 11. oldal

Dr. Nagy Andorné
Konfliktuskezelő önismeret
  
Kamaszkapaszkodó. A vonzó és igen találó cím felkelti mindazok érdeklődését, akik a kamaszokat,
lázadó személyiségüket, érzésvilágukat, gondolkodásukat közel érzik magukhoz. Akik készek arra, hogy minden
lehetséges támaszt, „kapaszkodót” két kézzel megragadva, a szeretet és elfogadás erejével tevékenykedjenek ezért a – felnőtteknek gyakran komoly fejtörést okozó – korosztályért. Szülők, pedagógusok és mindenekelőtt maguk a kamaszok meríthetnek sok-sok erőt a most megjelent könyv lapjairól.

Támpont - 2005/8-9. szám – 12. oldal
Kaposi András
Kihívások a felnőttoktatásban
  
A felnőttek iskolái címmel az Országos Közoktatási Intézet Felnőttnevelési és Kisebbségi Központja (OKI FKK) tanulmánykötetét tartja kezében az olvasó az intézet ismert kutatója, Mayer József összeállításában. Egy 2002-2003-ban végzett oktatásszociológiai kutatás eredményeit teszi közzé a nehéz helyzetű, marginálisan kezelt oktatási területről.

Támpont - 2005/8-9. szám – 13. oldal

Földes Petra
Az aktivitás természetes
  
Kétségtelen, hogy tanórán kívül is van élet az iskolában. Nem vitás továbbá, hogy a jó iskola a falakon túlra is kinyújtja csápjait, igyekezvén mind nagyobb teret meg-, illetve visszaszerezni a szocializációban. Nem mindegy tehát, hogy mi történik a tanórán és az osztálytermen kívül. Vélhetőleg ezt felismerve született meg az iskolai szabadidő-szervező feladatkör, amelynek értelmezése és tartalommal való megtöltése azonban komoly zavart mutat. Mégis vannak, akik tudják, mit kell tenniük: a RAABE Kiadó Szabadidő-kalauzának cikkei nemcsak a konkrét programszervezésben, de a feladatkör „helyretételében” is segítségünkre vannak...

Támpont - 2005/8-9. szám – 14. oldal
Szontagh Pál
A Homo Ludens Hungaricus
  
Kriston-Vízi József neve ismerősen cseng minden olvasó fülében, aki a játék és játszás témakörében tanulmányokat, kutatásokat folytatott vagy csak laikus érdeklődőként kísérte figyelemmel az utóbbi időszak játékelméleti publikációit. Legutóbb ismét a PONT Kiadó jelentetett meg egy válogatáskötetet a játékkutató etnográfus tollából, amelyben, várakozásunknak megfelelően, megtalálhatjuk a nagy elődök előtti főhajtást éppúgy, mint az empirikus kutatásokon alapuló szaktudományos közleményeket.

Támpont - 2005/8-9. szám – 15. oldal

Domokos Zsuzsa
Alapkérdések fels?fokon
  
A tanárok önművelési igénye a mai reformfolyamatokban létkérdés. Nincs, és nem is lehet ugyanis a
szemléletváltozáshoz, a módszertani megújuláshoz elegendő akkreditált továbbképzést szervezni. A középiskolai oktatókat egyre inkább jellemző önművelési igényt szeretnénk támogatni az Educatio legutóbbi számaiban – Műveltség, Pedagógusképzés, Politikai szocializáció címmel és a jelzett témakörben – megjelent néhány jeles főiskolai, egyetemi tanár, oktatáskutató írásának bemutatásával.

Támpont - 2005/8-9. szám – 16. oldal
Bonifert Mária
Őszinteség és szuggesztivitás
  
Börcsök Mária tanár, költő, előadóművész, de mindenekelőtt szuverén egyéniség. Tabudöntögető, polgárpukkasztó, s alighanem a legszínesebb személyiség, akit valaha ismertem. Diákjaival nem könyvből elemeznek, mert hiszen a fejében van az egész világirodalom. A katedra színpad is számára, s irigylem a tanítványait, akik az ő egyéni interpretálásában ismerkednek meg a különféle műalkotásokkal. Kiválóan ismeri a történelmi hátteret, a költők és írók életrajzát, a művek mögött rejlő, sokszor igen gyarló valóságot. Vallja, a fiataloknak ezekről is tudniuk kell, hogy az életről teljes képet kapjanak.

Támpont - 2005/8-9. szám – 17. oldal

© 1998-2007 WWW.MENTORMAGAZIN.HU – A megújult Mentor Magazin honlapja. IMPRESSZUM
A honlap anyagai szabadon letölthetők. A különleges jogokat külön jelezzük.
Adminisztrátor: admin@mentormagazin.hu. A szerkesztőség címe: info@mentormagazin.hu