Mentor Magazin - 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. - Telefon/fax: 269-2730 - Telefon: 301-0077      Belépés - Regisztráció - 2017. szeptember 20., szerda
FŐOLDAL RÓLUNK HÍREK PROGRAMAJÁNLÓ A MAGAZIN ARCHÍVUM MÉDIAAJÁNLAT PARTNEREINK
ARCHÍVUM 
Ugrás a legutóbbi kommentekhez!
Keresés ebben a rovatban
Az archívum lapszámai
Az archívum laprovatai
A lap szerzői

A megnyitott lapszám: Támpont - 2005/10. szám
Támpont, 2005/10. szám 
Domokos Zsuzsa
Kísérletek az órán
  
Amikor még jártak szakfelügyelők a tanárok óraira, azt dicsérték meg elsősorban, aki számos AV-eszközt (lemezjátszó, magnó, írásvetítő, aspektomat) használt, és minden anyagot szemléltetett az óráin. Ez volt az értékelés elsődleges szempontja mind az általános, mind a középiskolában. Ezt várták el minden szaktanártól – a testnevelést kivéve. Napjainkban már nem kell megszakadnunk a cipekedésben, ha be akarjuk vezetni a korszerűbb, szemléltető oktatást, hiszen a CD-én hang- és videókép egyaránt megtalálható. Mégsem „divat” a szemléltetés...

Támpont - 2005/10. szám – 0. oldal
Bayer Gizella
Korszerű, használható tankönyveket az iskolákba!
  
Mivel a tapasztalatok szerint a korszerűtlenség jellemzi a tankönyvkínálat kétharmadát, az oktatási tárca a tankönyvjóváhagyás teljes átalakítását tervezi, szabályoznák például az idegen szavak használatát, a szövegek és az illusztrációk arányát – jelentette be Magyar Bálint.

Támpont - 2005/10. szám – 3. oldal

Dr. Karlovitz János
Megalakult a Pedagógus Civil Fórum
  
Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) még a nyári közgyűlésén határozta el, hogy az eddigi, a diákok és tanáraik által megszavazható „tankönyvi tetszésdíj” mellett újabb elismeréseket szervez. A kiemelkedő munkásságot felmutató tankönyvszerzők közül évente maximum tízen az „Érdemes Tankönyvíró” kitüntető címet nyerhetik el, amit eddig hatan kaptak meg.

Támpont - 2005/10. szám – 3. oldal
Szalay Sándor
Szakmai és kiadói (ön)kontroll
  
Érdekes, a tankönyvjóváhagyás jelenlegi rendjét alapjaiban megkérdőjelező írás jelent meg a Támpont augusztus-szeptemberi számában Koller Mariann tollából. Vitairatom másik ösztönzője a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete honlapján (http://www.tankonyveskamara.hu) szeptember elejétől olvasható – a jelenleg érvényben lévő eljárásrendre vonatkozóan több pontatlansággal tarkított – gondolatok voltak. Nem kívánok kitérni azokra az utóbbi hetekben megszaporodott írásokra, amelyek különböző forrásokra hivatkozva, néha azoktól teljesen elvonatkoztatva jelentek meg különféle sajtótermékekben.

Támpont - 2005/10. szám – 4. oldal

Domokos Zsuzsa
A tankönyv legyen vonzó és közérthető
  
Mohácsy Károly a nyár közepén ünnepelte nyolcvanadik születésnapját: augusztus 20-án lakóhelye, Székesfehérvár díszpolgárai közé választotta, az irodalomtankönyveit kiadó Krónika Nova vezetői, szerkesztői pedig a Tankönyvesek Országos Szövetségével együtt kis ünnepséget szerveztek neki. A TANOSZ nemrégiben alapította a kiemelkedő munkásságot felmutató tankönyvszerzők számára az „Érdemes Tankönyvíró” kitüntető címet, amelyet évente maximum tízen kaphatnak meg. E kitüntetést elsőként a 80 éves Mohácsy Károly vehette át a Krónika Nova Kiadóban szervezett meghitt összejövetelen a kiadó elegáns meglepetésével, a kizárólag az ő számára, róla készített szép, színes életrajzi könyv számozott példányával egyetemben. A kitűnő tanár, a legsikeresebb tankönyvszerző, a büszke sukorói gazda napjainkban is figyelemmel kíséri az olvasóvá nevelés helyzetét, annál is inkább, mivel középiskolásoknak készített irodalomtankönyveit évtizedek óta, a mai napig használják az iskolák. Az ünnepi alkalom apropóján kértük meg, hogy válaszoljon a Támpont néhány kérdésére.

Támpont - 2005/10. szám – 5. oldal
Fábry Ilona
A művelődés hete
  
Átjáróban a tudás címmel tartotta meg a Magyar Pedagógiai Társaság szeptember 30-án új belvárosi irodája műemlék passzázsában (a Bp. V. Petőfi S. u. 3. sz. alatt) „A művelődés hete – tanulás ünnepe” elnevezésű civil kezdeményezés, a Lifelong Learning jegyében hagyományosan sorra kerülő országos, sőt EU-szintű programfolyam előrendezvényét.

Támpont - 2005/10. szám – 6. oldal

Könyvtárostanárok őszi szakmai napja
  
Az Országos Pedagógiai Múzeum (OPKM) dísztermében (1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.) tartotta őszi szakmai napját a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) október 13-án.

Támpont - 2005/10. szám – 6. oldal
Kojanitz László
Angol történelemtankönyvek bemutatása I.
  
Nemrégiben alkalmam nyílt három angol és négy magyar történelemtankönyv összehasonlító vizsgálatára. Mind a hét kiválasztott tankönyv a 14-15 évesek számára készült, s mindegyik a XX. század történelmét dolgozta fel. A II. világháború bemutatása természetesen mindegyikben fontos helyet foglal el. Ezért adódott a lehetőség, hogy ennek a témának a bemutatása kapcsán próbáljunk képet nyerni a tankönyvek közötti hasonlóságokról és különbségekről.

Támpont - 2005/10. szám – 7. oldal

Federmayer Katalin
Jót s jól..., avagy
  
Számos tudományos értekezés tárgya lehetne annak vizsgálata, miként formálódott, csiszolódott az utóbbi tizenöt évben a történelemoktatás tartalma és módszertana. Az ideológiai és módszertani útkeresés zűrzavarán túljutva – úgy tűnik fel – lassan eljutunk ahhoz a megoldáshoz, amely letisztult tematikájával és metodikájával egyre tökéletesebben szolgálja a történelemoktatás újrafogalmazott céljait: a készségek fejlesztését és a lényeglátó megértést.

Támpont - 2005/10. szám – 8. oldal
Domokos Zsuzsa
A demokrácia jelzői
  
Októberben illik elgondolkodnunk két forradalmon. Ama bizonyos „Nagy Októberin”, azaz a november 7-ein, amelyet évtizedekig ünnepelt „a világ egyhatoda”, abban a hiszemben, hogy ez az emberi társadalom fejlődésének csúcsa, és a magyar 56-on, amelyet ellenforradalomból népfelkeléssé, majd szabadságharccá, végül forradalommá minősítettünk át. E tépelődésben nagy segítséget jelent az Urbis Könyvkiadó Mesterek mesterei sorozatában dr. Kondorosi Ferenc nemrégiben megjelent könyve, A mi jogunk.

Támpont - 2005/10. szám – 9. oldal

N. Veszprémi István
Budapest harmadik virágkora?
  
A helytörténet egyre nagyobb divat napjainkban, vidéken is. Budapest azonban manapság nem jó példa a lokálpatriotizmusra, mivel lakói szemmel láthatóan nem szeretik. Mintha 23 kis magánföldesúr birodalmában élnénk. Mintha minden fejlesztésből hiányozna az összehangoltság. A múlt városépítését, valamint a jövőbeni terveket ismerhetjük meg a Juharos Róbert által szerkesztett Hogyan épüljön Budapest? című könyvből – azok közreműködésével, akik szeretik és féltik fővárosunkat.

Támpont - 2005/10. szám – 11. oldal
Kálmán József
Tanítsunk fizikát – korszerűen!
  
Az utóbbi időben egyre több kritikát hallunk jelenlegi tankönyveinkről. A felvetett problémák nem mai
keletűek. Ebben az írásban nem a kritika a cél, csupán szeretnénk bemutatni a fizika 7. és 8. évfolyamának szóló tankönyvcsaládot, amely reményeink szerint kiindulópontja lehet a természettudományos tankönyvek korszerűsítésének.

Támpont - 2005/10. szám – 13. oldal

Tóth László
Kísérletek a fizikaérettségin
  
A kétszintű érettségi az elmúlt tanévben mutatkozott be. A részleteket több éves tapasztalatgyűjtés nyomán dolgozták ki, próbaérettségi lebonyolításával készítették elő. A fizika tantárgy esetében külön nehézséget jelentett, hogy az érettségizőknek közép- és emelt szinten is méréseket és kísérleteket kellett végezniük, valamint tudománytörténeti ismereteikről is számot kellett adniuk. Ehhez már taneszközcsomag és külön kötet áll a diákok és a tanárok rendelkezésére.

Támpont - 2005/10. szám – 14. oldal
Dr. Szatmári Endre
Tanulás és gyakorlati tudás
  
„Az országban végtelen sok eszesség van, de kevés igazi gyakorlati tudás” – olvashatjuk a könyv bevezetésében a Széchenyi naplójából vett idézetet, Metternich Magyarországról alkotott véleményét. Akár „Tanulás és gyakorlati tudás” is lehetne dr. Nagy László, az ismeretek alkalmazásának pszichológiai problémáiról írott könyvének címe; hiszen a tanulástól, ismeretelsajátítástól az alkalmazáson keresztül vezet az út a gyakorlati, a cselekvő tudáshoz.

Támpont - 2005/10. szám – 16. oldal

Domokos Zsuzsa
Iskola, kultúra, história
  
A rohanó élet magával hozza, hogy minden igényes értelmiségi úgy érzi, naponta lemarad valami nélkülözhetetlen, fontos információról. Jó tehát, hogy kedvelt folyóirataink mindig beleférnek az „isitáskánkba”, és mindig „kéznél vannak”, a szitokszavú külvárosi buszokon is. Azaz, hírek szerint csak voltak. Félő, támogatás híján az Iskolakultúra, amelyet a Pécsi Tudományegyetem eddig az Oktatási Minisztérium
támogatásával adott ki, s amely az innovatív pedagógusok számára mindig szolgált újdonsággal, megszűnik. Remélhetőleg nem lesz a pedagógiai és a sajtótörténet e jeles lapjából is história.

Támpont - 2005/10. szám – 17. oldal
© 1998-2007 WWW.MENTORMAGAZIN.HU – A megújult Mentor Magazin honlapja. IMPRESSZUM
A honlap anyagai szabadon letölthetők. A különleges jogokat külön jelezzük.
Adminisztrátor: admin@mentormagazin.hu. A szerkesztőség címe: info@mentormagazin.hu