Mentor Magazin - 1118 Budapest, Mnesi t 11-13. - Telefon/fax: 269-2730 - Telefon: 301-0077      Belps - Regisztrci - 2018. december 13., cstrtk
FOLDAL RLUNK HREK PROGRAMAJNL A MAGAZIN ARCHVUM MDIAAJNLAT PARTNEREINK
A MAGAZIN 
Ugrs a legutbbi kommentekhez!
Keress ebben a rovatban
A lap szmai
A lap rovatai
A lap szerzi

A megnyitott lapszm: Mentor - 2007/10. szám
Mentor, 2007/10. szám 
Gyarmati Szabó Éva
Kedves Olvasó!
  
Egy „régi-új” lapot tart a kezében, amely abban az értelemben „régi”, hogy kilenc éven át úgynevezett szakmai lapként a közoktatásban és a felsõoktatásban jelent meg. (...) Alig tíz év az információ piacán azonban szinte forradalmi átalakulást teremtett: ami akkor az átlag pedagógus számára volt követelmény, az ma a korral lépést tartani kívánó polgár igénye. Aki tudja, bármilyen nehéz élethelyzet is adódjon számára, a kiutat a tanulás, a szakmaváltás, a mindig megújulni tudás képessége jelenti.

Mentor - 2007/10. szám – 3. oldal
(szerzõ nélkül)
Módosított oktatási törvények
A közoktatási és a felsõoktatási törvény módosításairól
  
A közoktatási törvény módosításának fõ célja a közoktatás hatékonyabb megszervezése, a kistérségi társulások ösztönzése, az esélyegyenlõség növelése, a szakképzés hatékonyságának erõsítése, valamint a minõség fokozottabb ellenõrzése és jutalmazása...

A felsõoktatási törvény módosítását érintõ egyik fontos változás, hogy a képzési hozzájárulás (tandíj) alóli mentességi kör bõvül...

Mentor - 2007/10. szám – 6. oldal

(szerzõ nélkül)
Segítség rászoruló tanulóknak
  
Dr. Borovszky Tímea, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Roma Integrációs Titkárságának vezetõje a közelmúltban beszámolt az Útravaló Ösztöndíjprogram és a Katapult Mentorprogram idei változásairól, újdonságairól és eddigi eredményeirõl. A két éve futó program célja a hátrányos helyzetû (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ) és a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók (akik szüleinek iskolai végzettsége legfeljebb nyolc általános) segítése.

Mentor - 2007/10. szám – 7. oldal
(szerzõ nélkül)
Euroexam – elfogadott új német nyelvvizsga
  
A nemzetközileg is ismert Euroexam vizsgák német változatát immár Magyarországon is államilag akkreditált nyelvvizsgaként fogadják el a felvételin.

Mentor - 2007/10. szám – 7. oldal

(szerzõ nélkül)
Képességfejlesztés és használható tudás
Új elemekkel bõvült a Nemzeti alaptanterv (NAT)
  
A háromévenkénti felülvizsgálat eredményeként a nyáron új elemekkel bõvült a Nemzeti alaptanterv (NAT), elsõsorban annak érdekében, hogy jobban igazodjon a mindennapi élethelyzetekben szükséges készségek és képességek elsajátításához.

Mentor - 2007/10. szám – 7. oldal
(szerzõ nélkül)
Több mint 80 ezren tanulnak fõiskolán vagy egyetemen
  
Mintegy 109 ezren szerettek volna a 2007-2008-as tanévben továbbtanulni valamelyik magyarországi felsõoktatási intézményben, közülük valamivel több mint 81 ezren meg is kezdhették tanulmányaikat szeptemberben. Ez azt jelenti, hogy a 2007-ben jelentkezõk majdnem háromnegyede, 74 százaléka egyetemi vagy fõiskolai felvételt nyert, tavaly ez az arány 70 százalék volt. A felvett hallgatók többsége, 60 százalékuk államilag támogatott finanszírozási formában tanulhat.

Mentor - 2007/10. szám – 8. oldal

(szerzõ nélkül)
Megjelent a felsõoktatási felvételi tájékoztató a 2008 februárjában induló képzésekre
  
Országszerte 50 felsõoktatási intézmény hirdette meg képzéseit 175 szakon. Ebbõl 83 alapképzés, 58 felsõfokú szakképzés, 34 pedig – a már diplomával rendelkezõk számára – mesterképzés. A februárban induló képzésekre a jelentkezési határidõ 2007. november 15. A felvételi tájékoztató kiadványt a könyvesboltokban lehet megvásárolni.

Mentor - 2007/10. szám – 8. oldal
(szerzõ nélkül)
Digitális Középiskola
  
Alighanem kevesen tudják, hogy mûködik Magyarországon egy nemzetközi viszonylatban is egyedülálló oktatási intézmény, a Digitális Középiskola, amelyben a legkorszerûbb tanulási módszerekkel a leghátrányosabb helyzetû fiatal felnõttek szerezhetnek érettségi bizonyítványt – az elsõ matúrára 2007-ben került sor a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban.

Mentor - 2007/10. szám – 9. oldal

(szerzõ nélkül)
Megéri tanulni
  
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a közelmúltban többször is kibõvítette azoknak a körét, akik mentesülnek a fejlesztési részhozzájárulás fizetése alól. Nem kell tandíjat fizetniük a hátrányos helyzetû hallgatóknak, a GYESen, GYED-en lévõ jelentkezõknek, a doktoranduszoknak, és természetesen a költségtérítéses hallgatóknak sem.

Mentor - 2007/10. szám – 11. oldal
Domokos Zsuzsa
Ápolókra mindig szükség lesz
Interjú a fõvárosi Semmelweis Ignác Humán Szakképzõ Iskola és Gimnáziumban
  
Miközben a gimnáziumokban az elmúlt tizenöt év legnagyobb kihívása a kétszintû érettségire való áttérés volt, addig szakközépiskoláinkban a változások sorozata ment végbe. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a közvélemény a szakközépiskolában szerzett érettségit nem tartotta egyenértékûnek a gimnáziumival, noha jogszabály írja elõ a felvételin az azonos feltételeket.

Mentor - 2007/10. szám – 12. oldal

(szerzõ nélkül)
ÁTKÉPZÉSEK, ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK PEDAGÓGUSOKNAK
  
A gyermeklétszám csökkenése, a kötelezõ óraszámok emelkedése, az intézmények és a csoportok összevonása miatt sok pedagógusálláshely megszûnt.

Összeállításunkkal a munkanélküli pedagógusoknak kívánunk segíteni. Az átképzéseket támogatják a területi munkaügyi központok 300 000 Ft-os kerettel, amelyet minden, felmentését töltõ közalkalmazott pályázat útján igényelhet.

Mentor - 2007/10. szám – 15. oldal
Mayer József
A tapasztalat is (be)számít
  
A megújuló szakképzési rendszer nem látható át egykönnyen azoknak a szülõknek a számára, akik gyermekük pályaválasztásáról, szakképzésérõl kívánnak dönteni. Nincsenek könnyû helyzetben azok a pedagógusok sem, akiktõl a pályaválasztást illetõen várnak tanácsot tanulóik.

Mentor - 2007/10. szám – 16. oldal

Domokos Sándor
Utak Európában
A Szakiskolai Fejlesztési Program folytatódik
  
Kevés olyan sokat szidott tématerület akad, mint a szakképzés, amelyhez mindenki tud új és újabb elmarasztaló véleményt fûzni: a képzõ intézmények csak olyan szakmákat nem tanítanak, amelyekre szükség lenne, míg nagy számban bocsátanak ki olyan képzettségû embereket, akik nem tudnak elhelyezkedni a munkaerõpiacon.

Mentor - 2007/10. szám – 19. oldal
Mihály Ildikó
Külföldi munkavállalás magyaroknak
  
Az utóbbi idõben egyre többekben, fõként a fiatal, diplomaszerzés után vagy közvetlenül elõtte lévõ fiatalokban vetõdik fel az igény: hosszabb-rövidebb ideig szeretnének külföldön dolgozni. Kevesen tudják azonban, hogy ezt az elképzelésüket miként valósíthatják meg.

Mentor - 2007/10. szám – 23. oldal

(szerzõ nélkül)
VII. Nevelésügyi Kongresszus
  
Az elmúlt 15 évben felgyülemlett oktatási, oktatásügyi kihívásokra való válaszadásnak teremt országos fórumot 2008. augusztus 25-28. között a VII. Nevelésügyi Kongresszus, amelynek elõkészületeirõl idõrõl-idõre számot ad a szervezõ bizottság. Elnöke, dr. Benedek András októberi sajtótájékoztatójukon egyebek között utalt arra, hogy 2007 januárjában tették közzé Felhívásukat, melyet 15 szervezet fogalmazott meg, és amelyhez eddig 62 szervezet csatlakozott.

Mentor - 2007/10. szám – 24. oldal
(szerzõ nélkül)
A reklámok helyesírásáról
  
Gimnazista unokám a múltkor arról panaszkodott, hogy a televízió hirdetéseiben gyakran eltérõ helyesírással közölnek reklámokat. A közlemények megjelenése hol jó, hol rossz, ez pedig nagyon zavaró: az ember végül nem tudja, melyik a helyes megoldás.

Mentor - 2007/10. szám – 24. oldal

Kende Tünde Anna
A hiteles közvetítõ: Erõs Antónia
  
„Jó estét, kívánok, Önök az RTL Klub Híradóját látják, este fél hétkor.” Minden este így köszön be nézõk millióihoz Erõs Antónia. Õ is, mint minden más televíziós személyiség, szinte velünk él, mert mindennap találkozunk vele, persze mindenekelõtt a képernyõn keresztül. Emellett azonban sokféle más szerepben is láthatjuk, s hallhatunk róla…. Eddigi életérõl, többféle elfoglaltságáról kérdeztük a neves televíziós mûsorvezetõt.

Mentor - 2007/10. szám – 26. oldal
Bonifert Mária
Miska bácsi levelesládájából
  
Volt egyszer... – nem az Óperenci¬ás tengeren túl, hanem a Magyar Rádióban egy Gyermek-és Ifjúsági Rádió. Itt szólalt meg a Csinn-bumm cirkusz, a Csilicsala bácsi csodái, a Kíváncsiak Klubja és az Iskolarádió.

Mentor - 2007/10. szám – 28. oldal

(szerzõ nélkül)
Fiúk a Pál utcából
  
A Petõfi Irodalmi Múzeumban (PIM) október 11-én „Éljen a grund!” címmel nyílt kiállítás a matuzsálemi kort megért ifjúsági regény, A Pál utcai fiúk 100. születésnapja alkalmából.

Mentor - 2007/10. szám – 29. oldal
Leopold Györgyi
A tökéletlenség varázsa
  
Egy film járja be Európát. (...) A filmet osztrákok készítették ottani szereplõk, olyan nõk közremûködésével, akik baleset vagy betegség következtében elveszítették valamely testrészüket, kezüket, lábukat, szemüket, és ezzel a fogyatékkal próbálnak visszatalálni, visszailleszkedni az épek világába, a „normális” emberek közé.

Mentor - 2007/10. szám – 31. oldal

Orgoványi Anikó
Tudósítások a Földanyáról
  
Gaia, vagyis Földanya klímaváltozástól szenved. Ez már nemcsak feltételezés, hanem tudományosan bizonyított tény is. A földfelszíni hmérséklet fokozatosan emelkedik, minek következtében szélsõségessé válik az idõjárás, egyes területeket az elsivatagosodás fenyeget, míg másokat a medrükbõl kilépõ folyók árasztanak el.

Mentor - 2007/10. szám – 32. oldal
(szerzõ nélkül)
Tehetségpontok – A Magyar Géniusz Program a gyakorlatban
  
A Kutató Tanárok Országos Szövetségének októberi konferenciáján, Gyõrött Arató Gergely az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) államtitkára, valamint Sulyok Katalin, a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács (NTT) elnökségi tagja aláírt egy megállapodást, mely szerint a minisztérium a jövõben az eddigieknél hatékonyabban támogatja a tanács által kidolgozott és koordinált tehetség-felkutatói és -gondozói munkát.

Mentor - 2007/10. szám – 33. oldal

KKB
„Nincs kétféle mérce”
Beszélgetés Kerényi Marival, a Zöld Kakas Líceum igazgatójával
  
A Zöld Kakas Líceum már tíz éve fogadja azokat a fiatalokat, akiket más intézmények problémásnak tartanak, így rohamosan csökken az esélyük, hogy érettségihez, szakmához jussanak. Az iskola vezetõi mindig nagy hangsúly fektettek a személyközpontú módszerek használatára. Ezek egyike a resztoratív konfliktuskezelés, amelyet úttörõ módon kezdtek alkalmazni, és az eltelt évek alatt az iskola szervezeti kultúrájának egyik alapköve lett.

Mentor - 2007/10. szám – 34. oldal
Matis Károlyné
Saját utakon – mégis együtt
  
Öregapám bölcs ember volt. Szelíd derûvel szemlélte a világot. Gyakran mondogatta: – Nézzétek a nádast! Ha jõ a vihar, földig hajlik, de nem törik. Ha újra kisüt a nap, fejét felemeli, büszkén tekint az égre: „Ezt is túléltem!” Ez a fajta bölcsesség jellemezte – a Csepel-sziget legvégén, a két Duna-ág ölelésében fekvõ – Makád község képviselõtestületét is a 90-es évek végén, amikor már gyülekeztek a felhõk az oktatásügy egén is

Mentor - 2007/10. szám – 36. oldal

Bognár Gáborné Szalai Ibolya
A vers ünnepe – a falu ünnepe
  
Makádon, a Thúry József Általános Iskolában október 19-én immár a tizenötödik alkalommal rendezték meg azt a Csepel-szigeti versmondó versenyt, amelyre Szigetszenmiklós, Dunaharaszti vonaltól délre, egészen Apajig évrõl évre szinte minden iskola tanulói jelentkeznek.

Mentor - 2007/10. szám – 37. oldal
(szerzõ nélkül)
A sziget becse
  
Szigetbecse a Csepel-sziget déli csücskének közelében, a Ráckevei Duna-ág mellett fekszik, a fõvárostól mindössze 48 km-re.

Mentor - 2007/10. szám – 38. oldal

(szerzõ nélkül)
Egy õsi magyar falu
  
Makád a Csepel-sziget legdélibb települése, Budapesttõl 50 km-re, Ráckevétõl 10 km-re található. Nyugaton a Nagy-Duna, keleten a Ráckevei-Duna-ág övezi.

Mentor - 2007/10. szám – 38. oldal
Borbáth Katalin
Agresszió az osztályban
  
Azokban az iskolákban, óvodákban, ahol pszichológus mûködik, gyakran hallja a pedagógusokat tanítványaik agresszív viselkedésére panaszkodni. A legfõbb gondot az okozza számukra, hogy többnyire nem találják az okot, ami tanítványaiknál az agresszív, támadó viselkedést kiváltja.

Mentor - 2007/10. szám – 40. oldal

Ganofszky Dávid
A halál elviselhetetlen könnyedsége…
  
Alig ötévesen, az idõsebbik nõvérem esküvõje utáni összejövetelt még nem nagyon tudtam értékelni. A felnõttek nem velem foglalkoztak, így hát kerestem magamnak más szórakozást. Elindultam egy szoba felé, ahonnan televízió összetéveszthetetlen hangját hallottam. Akkor úgy véltem, végre találok magamnak valami olyat, ami nekem való. Ma már tudom, amit ott láttam, azt az idõsebbek egy jó része sem képes nézni, nemhogy egy kis szõke srác.

Mentor - 2007/10. szám – 41. oldal
Dr. Koncz István
Sikeres pálya, boldogabb élet
  
A Mentor Magazin új, gyakorlatorientált interaktív rovatot indít „Sikeres pálya, boldogabb élet” címmel. A rovatot azoknak szánjuk, akik élet- és pályatervezésük elõtt vagy elején állnak. Ajánljuk azoknak is, akik úgy érzik, megtalálták a helyüket, de hatékonyabban, vagy egyszerûen csak jobb kedvvel, kiegyensúlyozottabban szeretnék végezni dolgukat. Azoknak is szól a rovat, akik váltani, változtatni szeretnének, de még tanácstalanok, hogy merre induljanak el.

Mentor - 2007/10. szám – 42. oldal

(szerzõ nélkül)
„Az egészség a testi-lelki-szociális jó közérzet együttese.”
  
Évekkel ezelõtt egy nyolcadik kerületi iskolában forgattam. Dél körül a gyerekek egy része nem csatlakozott az ebédelni menõkhöz. Emlékszem, hogy egy koraõsz, kedves arcú tanárnõ szatyorméretû kézitáskájából szalvétába burkolt vajas kenyereket vett elõ és adta oda a legéhesebbeknek, egy átlátszó zacskóból paprikákat negyedelt hozzá.

Mentor - 2007/10. szám – 44. oldal
Gigi
Szemügyek
  
Rengeteg buta közhellyel keserítik a szemüveges gyerekek életét! – mondta egykori tanítónénim. „Szemüveges pápa”, „Kuksi” vagy csak megkülönböztetõ megszólításként: „az a szemüveges”. Az sem segít, hogy a szülõk egy része azzal vigasztalja rosszabbul látó kicsinyét, hogy „a szemüvegeseknek milyen okos arca van”.

Mentor - 2007/10. szám – 45. oldal

L. Gy.
A megelõzés a legjobb gyógyír
Figyelmeztetõ jelek: egyre többen szenvednek valamilyen rizikó-betegségben
  
„Csodaszerek” hatalmas kínálata, kúrák, diéták, fitness-programok… Napjainkban számtalan információ jut el hozzánk az egészséges életmódról, legtöbbünk mégis tanácstalan, hogy mi is lenne az „üdvözítõ” megoldás, hogy jól érezzük magunkat a bõrünkben. Ráadásul a felmérések azt mutatják, hogy a magyarok egészségügyi állapota messze rosszabb, mint az európai átlag. Hol kellene kezdeni a változtatást, a gondolkodásmód átalakítását? Kétségtelen, hogy erre a legjobb terep az iskola.

Mentor - 2007/10. szám – 46. oldal
L.Gy.
Ortorexia: az újfajta függõség
  
Õk az egészség fanatikusai. Már Karinthy is vitába szállt kora „ortorexiásaival”, mondván: a tartam nem tévesztendõ össze a tartalommal, vagyis hiába élünk sokáig, ha életünk üres, mániák által irányított.

Mentor - 2007/10. szám – 48. oldal

1998-2007 WWW.MENTORMAGAZIN.HU – A megjult Mentor Magazin honlapja. IMPRESSZUM
A honlap anyagai szabadon letlthetk. A klnleges jogokat kln jelezzk.
Adminisztrtor: admin@mentormagazin.hu. A szerkesztsg cme: info@mentormagazin.hu