Mentor Magazin - 1118 Budapest, Mnesi t 11-13. - Telefon/fax: 269-2730 - Telefon: 301-0077      Belps - Regisztrci - 2018. december 13., cstrtk
FOLDAL RLUNK HREK PROGRAMAJNL A MAGAZIN ARCHVUM MDIAAJNLAT PARTNEREINK
A MAGAZIN 
Ugrs a legutbbi kommentekhez!
Keress ebben a rovatban
A lap szmai
A lap rovatai
A lap szerzi

A megnyitott lapszm: Mentor - 2008/1. szám
Mentor, 2008/1. szám 
Gyarmati Szabó Éva
A küzdõképesség is tanulható
  
„Egy közelmúltbeli felmérés szerint a fiatalok döntõ többsége (mintegy 60 százaléka) arra a kérdésre, hogy mi akar lenni, azt a választ adta, hogy gazdag. És persze ebbõl fakadóan elégedett és boldog.”

Mentor - 2008/1. szám – 3. oldal
(szerzõ nélkül)
Mérlegen az oktatás – 2007 [A közoktatásról]
  
2007-ben olyan változások, reformlépések történtek a hazai köz- és felsõoktatásban, amelyek a diákok számára igazságosabb helyzetet teremtenek az esélyegyenlõség terén, a versenyképes és minõségi képzés felé veszik az irányt, nem utolsósorban pozitívan hatnak a gazdaság fejlõdésére is.

Mentor - 2008/1. szám – 6. oldal

(szerzõ nélkül)
Mérlegen az oktatás – 2007 [A felsõoktatásról]
  
Az új felvételi rendszer szakított a korábbi évtizedek azon gyakorlatával, amelynek középpontjában az intézmények felvételi keretszámainak, illetõleg irányszámainak betöltése állt.

Mentor - 2008/1. szám – 7. oldal
(szerzõ nélkül)
Megemelik a diákhitel maximálisan felvehetõ összegét
  
Szeptembertõl emelkedik a diákhitel maximálisan felvehetõ összege – ezt Veres János jelentette be egy január végi kormányszóvivõi sajtótájékoztatón.

Mentor - 2008/1. szám – 8. oldal

N.G.
Februárban induló képzések
A regisztrált adatok még ellenõrizhetõk s javíthatók
  
A 2008. februári képzésekre már nem, a szeptemberben indulókra azonban egészen február 15-ig még lehet jelentkezni.

Mentor - 2008/1. szám – 8. oldal
(szerzõ nélkül)
Felvételi középfokú iskolákba
Január végén kezdõdtek a központi, egységes írásbeli vizsgák
  
Megkezdõdött a felvételi vizsgák idõszaka a 2008-2009. tanévtõl középiskolába készülõ diákok számára. Csaknem 66 ezren jelentkeztek a január 25-én és 26-án megtartott központi, egységes írásbelikre.

Mentor - 2008/1. szám – 8. oldal

(szerzõ nélkül)
Amerikai Kuckó Egerben
  
A kulturális és információs intézmény alapvetõ célja, hogy minél szélesebb réteg számára nyújtson tájékoztatást az Egyesült Államokról.

Mentor - 2008/1. szám – 9. oldal
(szerzõ nélkül)
Elõny többletpontokkal
A nyilatkozatok letölthetõk a www.felvi.hu honlapjáról
  
Frissült az Országos Felsõoktatási Információs Központ (OFIK) oldalán elérhetõ elektronikus kérvénytár, ahol az elõnyben részesítéshez szükséges nyilatkozatok érhetõk el.

Mentor - 2008/1. szám – 9. oldal

(szerzõ nélkül)
Új térségi integrált szakképzõ központ nyílt Kaposváron
  
Kaposvár, Szigetvár és Dombóvár nyolc iskolájának fenntartói fogtak össze közös pályázattal 2004-ben annak érdekében, hogy egy hatékonyan, összehangoltan mûködõ régiós intézményhálózatot hozzanak létre központi tanmûhellyel. A 3350 négyzetméter alapterületû képzõhelyen egyidejûleg 340 diák végezheti szakmai gyakorlatát.

Mentor - 2008/1. szám – 10. oldal
Domokos Zsuzsa
Önismeret és együttmûködés (A Stratégiai kutatások 2006-2007 c. kötetrõl)
  
A Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia közös kiadásában nemrégiben megjelent Stratégiai kutatások 2006-2007* címû tanulmánykötet, amely az „országfejlesztõ” kutatások fõbb eredményeit tartalmazza, segíti a reálisabb látásmód kialakítását.

Mentor - 2008/1. szám – 12. oldal

Hárs György Péter
Ami emberi és ami viselkedés
Csányi Vilmos az állatokról és az emberrõl
  
„Az embernek megvan az az – egyébként – majomtulajdonsága, hogy mindenféle színes, csillogó, mozgó dologra kíváncsi, mert az >>potenciális tízórai<<. Az ember ezt a kíváncsiságát megõrizte, és saját szûk környezetébe ezt a változatosságot beviszi – és ez teljesen normális dolog...”

Mentor - 2008/1. szám – 14. oldal
Mayer József
Késõn érõ ifjúság
Avagy mikor kezdõdik a felnõttkor?
  
A posztmodern társadalom újdonságaival naponta találkozhatunk. Jól látjuk, hogy mind a tanulás, mind pedig a munka világa radikálisan átalakul. De hasonlóképpen mondhatjuk azt is, hogy a harmadik nagy létszféra, a család világa is átalakulóban van, mégpedig jelentõs mértékben...

Mentor - 2008/1. szám – 18. oldal

B. G.
Educatio 2008
A jövõ iskolája és karriertanácsadás
  
Várakozáson felül, mintegy negyvenezren látogattak ki január 18-19-én a budapesti SYMA Sportcsarnokban rendezett Educatio 2008 Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra.

Mentor - 2008/1. szám – 20. oldal
M. I.
Munkavállalás az EU országaiban
Mit kell tudnia annak, aki Belgiumban szeretne dolgozni?
  
Elõzõ számainkban végigvettük, mit kell tennie annak a magyar állampolgárnak, aki külföldön, az Európai Unió valamelyik országában szeretne munkát vállalni. Ezúttal bemutatjuk, amit érdemes figyelembe venni egy lehetséges munkakapcsolat esetében.

Mentor - 2008/1. szám – 22. oldal

B. G.
Együtt a sokféleségben
Megkezdõdött „A kultúrák közötti párbeszéd európai éve – 2008”
  
A tematikus év két nappal korábban ünnepélyes keretek között vette kezdetét az Európai Unió soros elnökségét ellátó Szlovénia fõvárosában, Ljubljanában.

Mentor - 2008/1. szám – 23. oldal
Adamikné dr. Jászó Anna
Egy kis szófejtés
  
Ernõ, Borsa és Keszi névnapja volt január 12-én. A Bartók rádió riportere köszöntötte az ilyen nevû hallgatókat (még 2007-ben). Hozzátette, hogy helységek is viselik a Keszi nevet, hiszen van Budakeszi, Tiszakeszi, Dunakeszi...

Mentor - 2008/1. szám – 24. oldal

Fodor Erika
Kiugrási lehetõség kreatív fiataloknak
  
Mostanában sokat hallunk deviáns fiatalokról, drogosokról, gyerekbûnözõkrõl. A deviancia mára pejoratív fogalommá lett, pedig eredetileg a többségtõl való eltérést jelentette.

Mentor - 2008/1. szám – 25. oldal
Szebenyi Etelka
Egy régi mûfaj új dimenziói
Beszélgetés Vass Lajossal, a Magyar Állami Operaház fõigazgatójával
  
...Vannak-e vajon az intézmény vezetésének további tervei ahhoz, hogy az újabb nemzedékek számára az „operába járás” évszázados hazai hagyományát vonzóvá tegyék? – kérdeztük Vass Lajost, a 2007 nyarán kinevezett fõigazgatót.

Mentor - 2008/1. szám – 26. oldal

Sz. H.
A mesék csodálatos világa
  
A meseszövõ pályázat kiírására elsõ alkalommal került sor, aktualitását Lesznai Anna „Idõdíszítés” címû gyûjteményes kötetének megjelentetése adta.

Mentor - 2008/1. szám – 29. oldal
Szili Hajnalka
Múzeumi barangoló
  
Sokan szeretnek barangolni ködös erdei utakon, sétálni a havas utcákon. Akadnak, akik kulturális élményekre vágynak. Országjárásra invitáljuk az érdeklõdõket, s múzeumok kiállításai közül ajánlunk néhányat.

Mentor - 2008/1. szám – 30. oldal

Borbáth Katalin
Indigó-gyerekek
Lila köd vagy spirituális gyereknevelés?
  
„...Indigó-gyerek! Na, mit szólsz ehhez? Jó, hogy azt nem állította, ufó! Hát most mondd, ha ilyen az anyuka, persze, hogy a gyerekkel mindig baj van!...”

Mentor - 2008/1. szám – 32. oldal
Mihály Ildikó
Zene – határokon túl
A színes kottafejek birodalmában
  
A Budapesti Fesztiválzenekar december végi „Titok”-koncertjén a zenekar tagjain kívül részt vettek a Parafónia Zenekar tagjai is. Olyan középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, akiknek a játéka csodálatosan belesimult a világ egyik legjobb zenekarának játékába.

Mentor - 2008/1. szám – 34. oldal

Szabóky Zsolt
„Fiam, fuss tíz kört az udvaron!”
Szülõi észrevétel a hiperaktivitás témájához
  
Csak kiegészíteni szeretném a lap elõzõ számában megjelent „Hiperaktivitás, túlpörgés” címû írást az alábbi tapasztalattal – talán másokat is elgondolkodtat...

Mentor - 2008/1. szám – 36. oldal
Mátrainé Borbély Lívia
A hiányzó „belsõ mozi”
Komplex irodalmi-történelmi vetélkedõ általános iskolásoknak
  
„Nem olvas a gyerek.” „Folyton a számítógép elõtt ül.” Lehetetlenség elmozdítani a tévé elõl!” – hallom gyakorta a panaszkodó anyukákat, apukákat. És még jó, ha panaszkodnak, mert ez azt jelzi, hogy a szülõben még értékként jelenik meg a könyv, az olvasás.

Mentor - 2008/1. szám – 37. oldal

Novotni Nóra
Személyiségvillanások, szerepek
Németh Kristóf a színházról, színészmesterségrõl és a közönség szeretetérõl
  
A színház az a varázslatos hely, ahol az emberek elszakadhatnak a hétköznapok világától, és rövid idõre elfelejthetik mindennapi gondjaikat. Sokan olyannyira képesek beleélni magukat a színpadon látott eseményekbe, hogy a legnépszerûbb színészeket a mindennapi életben is a legtöbbet játszott szerepeikkel azonosítják.

Mentor - 2008/1. szám – 38. oldal
Riesz Mária
Érzelmi intelligencia az érvényesülésben
Egy teszt a sok közül
  
Az EQ (Emotional Intelligence Quotient; érzelmi intelligencia) teszi lehetõvé mások iránti elismerésünk kifejezését, képessé tesz a hatékony kommunikációra, jó empátiás készséget, valamint jó kapcsolatteremtõ és fenntartó készséget feltételez.

Mentor - 2008/1. szám – 40. oldal

Leopold Györgyi
Gyógyóvoda
Mentsvár asztmás, allergiás kisgyerekeknek
  
Ha akarom, gyógyóvoda – egy rendhagyó világ, ahol a súlyos asztmával, allergiával élõ kisgyermekek töltik napjaikat, amíg szüleik dolgoznak, és akiket állapotuk miatt nem vesznek fel „normális” gyermekintézménybe.

Mentor - 2008/1. szám – 42. oldal
Gigi
Két tojás
A 2007-es amerikai iker-világtalálkozón két kategóriában is díjat nyertek
  
Barátnõm unokái kétpetéjû, fiú-lány ikrek. Talán háromévesek lehettek, amikor a közért elõtt babakocsiban fekvõ ikerbabákkal találkoztunk. Dorottya, a kislány felnézett rám és felelõssége teljes tudatában kijelentette: „Amikor kicsik voltunk a Kolossal, mi is ikrek voltunk!”

Mentor - 2008/1. szám – 44. oldal

L.Gy.
Ha nem jön a gólya – gyõzzön a lombik?
  
A lombikbébi-programot minden meddõ nõnek lehet javasolni, de nem mindenkinek van szüksége rá – ez alap filozó fia a szakmában. Tehát a még annyira sikeres módszer sem válhat köznapi rutineljárássá.

Mentor - 2008/1. szám – 46. oldal
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Korunk népbetegsége: a döntésképtelenség
  
A mai ember a mindennapi életben ritkán hozza meg saját döntését, a nagy elhatározások már szinte csak a mesebeli hõsök kiváltságai körébe tartoznak. Mindennek ezerféle oka van.

Mentor - 2008/1. szám – 48. oldal

1998-2007 WWW.MENTORMAGAZIN.HU – A megjult Mentor Magazin honlapja. IMPRESSZUM
A honlap anyagai szabadon letlthetk. A klnleges jogokat kln jelezzk.
Adminisztrtor: admin@mentormagazin.hu. A szerkesztsg cme: info@mentormagazin.hu